Речник

хиперемичен

на латински език: hyperaemicus
на английски език: hyperemic
свързани термини: 

кръвонапълнен, съдържащ повишено количество кръв;