Речник

фагоцитоза

на латински език: phagocytosis
на английски език: phagocytosis

процес на поглъщане и разрушаване на чужди частици, микроорганизми, клетки и други от фагоцитите;

Коментари