Речник

ангиопатия

на латински език: angiopathia
на английски език: angiopathy

Общ термин за обозначаване на заболяване на кръвоносните съдове

Реклама