Речник

хиперпирексия

на латински език: hyperpyrexia
на английски език: hyperpyrexia

екстремно повишена телесна температурата между 40ºС  и  41,5 ºС

Коментари