Речник

хидроперикард

на латински език: hydropericardium
на английски език: hydropericardium

натрупване на трансудат в перикардната торбичка

Реклама