Изследвания и процедури

Водещи симптоми при заболявания на хранопровода

Дисфагия

 • Представлява чувство на смутено преглъщане без болки вследствие нарушен пасаж на приетата храна. Когато по време на гълтането се появят болки, се говори за одинфагия.
N.B. Диференциална диагноза - Globus hystericus: задушаване, чувство за приседнало чуждо тяло в зоната на глътката и югулума; Преглъщането довежда до незабавно облекчение. Причините са психосоматични.

Различават се 3 фази в пасажа на храната:

 • От орофаринкса през горния сфинктер на хранопровода (m. cricopharyngeus) към хранопровода
 • Пасаж по протежение на хранопровода
 • От крайната част на хранопровода през долния му сфинктер към стомаха

Причини за дисфагия

 • Орофарингеална (или ороезофагеална) дисфагия: преминаването на храната от глътката към хранопровода е нарушено при:
  • Заболявания на орофаринкса: възпаления, абсцес, тумор
  • Централно - нервни нарушения, мускулни заболявания
 • Езофагеална дисфагия:
  • Анатомични изменения: тумори, стенози, дивертикул на хранопровода и др.
  • Гастро-езофагеална рефлуксна болест
  • Нарушения на мотилитета: ахалазия, склеродермия, спазми на хранопровода и др.

Причини за дисфагията (според тяхната честота)

 • Над 45-годишна възраст най-честата причина е карциномът на хранопровода (в 40%)
 • Дивертикул, чуждо тяло, ръбцови стриктури и стенози (общо в 25%)
 • Рефлукс-езофагит и спазми (15%)
 • По-рядко срещани органични причини: ахалазия, склеродермия, злокачествени заболявания в зоната на хипофаринкса или медиастинума, ретростернална струма, нервно-мускулни заболявания, аневризма на аортата, dysphagia lusoria (при абнормно кръстосваща хранопровода а. subclavia dextra), панкреатит, бяс, тетанус, синдром на Plummer-Vinson при железен недоимък.
 • След изключване на всички органични причини може да се приеме и психична генеза: globus hystericus (хистерия)

Регургитация и повръщане

 • Причини: пептична стеноза, карцином, Ценкеров дивертикул, ахалазия

Чувство на парене

 • Рефлуксна болест

Ретростернална болка

 • Рефлукс-езофагит, езофагеални спазми (ДД: ИБС!)

Кашлица

 • Вследствие аспириране при невро-мускулни заболявания, ахалазия, езофагеална фистула

Диагноза

Основава се на:

 • Ендоскопското изследване, биопсията
 • Рентгеновото изследване (гълтане на контрастна каша, рентгенова снимка на гръдния кош, КАТ)
 • Функционална диагностика: видеоезофагография, евентуално изотопен транзитен тест, дълговременно измерване на рН и манометрия
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!