Изследвания и процедури

Нарушения на дихателната функция

Нарушения на дифузията

Патогенеза:

  • Изменения на алвеоларната мембрана (белодробна фиброза!)
  • Разреждане на алвеолите (емфизем)
  • Белодробен оток
  • Рецидивиращи белодробни емболии
  • Белодробен оток:
    • Скъсено контактно време на кръвта и алвеолите

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!