Изследвания и процедури

Нарушения на дихателната функция

Нарушения на перфузията

Патогенеза:

  • Нарушения на артериалния кръвен приток: например при белодробни емболии
  • Ограничаване на капилярното русло:
    • Изчезване на капилярите при деструктивни белодробни заболявания
    • Алвеоло-капилярен рефлукс (на Euler-Liliestrand/Ойлер-Лилиенщранд). Алвеоло-капилярната хиповентилация води до констрикция на малките белодробни артерии в зоните, които се обдишват недостатъчно. Резултатът е преразпределение на кръвта и поява на белодробна хипертония.
  • Нарушения на ввнозния отток: например при левокамерна сърдечна недостатъчност или митрална стеноза.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!