Изследвания и процедури

Лутеинизиращ и фоликулостимулиращ хормон

Принцип на изследването

  • Определянето се осъществява чрез имуноензимен или радиоимунологичен тест.

Биологичен материал

  • серум или плазма, взета с хепарин;

Вземането на кръв става между 7 и 9 часа, като се изключват колебания в ритъма на секрецията в рамките на денонощието. Биологичният материал се съхранява в хладилник до извършване на изследването.

Референтни граници

Определянето на ЛХ не е стандартизиран метод и поради това винаги трябва да се прави справка в лабораторията, която ще осъществи изследването.

За ориентировъчни цели (съпоставяне на величината на колебанията) се предлагат следните данни:

  ЛХ ФСХ
Жени    
Фоликулна фаза 7 -  27 U/l 1,7 - 3,5 μmol/l
Периовулаторно време 41 - 160 U/l около 5,0 μmol/l
Лутеална фаза 8 - 19 U/l 1,7 - 3,5 μmol/l
Постменопауза 40 - 100 U/l около 16,0 μmol/l
Момичета преди пубертета 3 - 16 U/l -

Интерпретация на резултатите

  • Нормални или намалени базални стойности се установяват при здрави и при вторична овариална недостатъчност. Установяването на понижена концентрация е много несигурен критерий поради много широкия референтен обхват и "преливането" между нормални и намалени стойности.
  • Повишени стойности характеризират първична овариална недостатъчност.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари