Изследвания и процедури

Количество на отделените мастни киселини във фецеса

Съдържание

  1. Количество на отделените мастни киселини във фецеса
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Показания за определяне на количеството на отделените мастни киселини във фецеса

  • Малабсорбция
  • Малдигестия

Биологичен материал

  • Цялото събрано количество изпражнения през три последователни денонощия се смесва и претегля. Преди изследването изпражненията могат да се запазват максимално два дни в хладилник при -4 С и дълбокозамразени (при -20 °С) най- много до 2 седмици.

Подготовка и принцип на изследването

Подготовка за изследването: един ден преди и по време на продължаващото три дни изследване пациентът получава диета, която съдържа най-малко 70 g и най-много 150 g мазнини, нормално количество въглехидрати и белтъчини и не съдържа зеленчуци, черен или тричав хляб. Една седмица преди изследването трябва да бъде прекъснато лечението с широкоспектърни антибиотици, сулфонамиди или медицински въглен, а един ден преди изследването - приложението на панкреасни ензими. Принцип на изследването: естерифицираните мастни киселини, съдържащи се в изпражненията от изследваната сборна проба, при алкално рН и загряване се осапуняват. Прибавената солна киселина ги превръща в недисоциираща се кисела форма. Екстрахират се с петролеев етер. Чрез титруване с натриева основа се определя отделеното количество мастни киселини.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!