Изследвания и процедури

Глюкоза в кръвта постпрандиално (след храна)

Показания за изследването

  • Захарен диабет

Тъй като това изследване представлява достъпно функционално натоварване, оправдано е провеждането му при откриване на болни с относителен недоимък на инсулин (със захарен диабет от II тип). При тези болни изследването на постпрандиалните глюкозни концентрации има по-висока диагностична чувствителност, отколкото изследването на гладно.

Подготовка за изследването

След тридневна богата на въглехидрати диета за 24 часа се прекратява напълно приемането на алкохол, а в продължение на 9 часа през нощта, предхождаща изследването - и на храна. Между 6 и 8 часа сутринта се приема богата на въглехидрати закуска. Вземането на кръв за изследване става до 1 час от приемането на храната.

Биологичен материал

  • капилярна кръв
N.B. След натоварване с въглехидрати в капилярната кръв могат да бъдат установени значително по-високи стойности на глюкозата, отколкото във венозната. Разликата може да достигне 1,7 - 3,4 mmol/l. Поради това се предпочита изследване на капилярна кръв.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари