Бременност и родителство

Аборт и усложнения

Усложненията на аборта са много и се срещат при 10 – 20% от жените, направили изкуствено прекъсване на бременността. Някои от тези усложнения могат да възникнат още по време на операцията или да се проявят след години

Маточно кръвотечение

Друго усложнение при аборт е маточното кръвотечение. При всяка седма жена, умираща при аборт, причината за леталния изход е именно това усложнение.

По време на бременност матката се увеличава, става по-тежка и масивна за сметка на нарастването на мускулната стена. Процесът на нарастване е възможен само при съответно хранене, което за вътрешните органи се осигурява от техните кръвоносни съдове. Количеството и размерите на кръвоносните съдове по време на бременност се увеличават заедно с матката. Такива изменения са предвидени от природата за нормалния растеж и развитие на плода, намиращ се в матката, осигурявайки му идеални условия за съществуване.

Абортът, направен по хирургичен път, не е друго, а механично отделяне на плода и неговите обвивки от матката с помощта на специален инструмент, създаващ отрицателно налягане в нейната кухина. В такива условия става „отлепяне“ на плодното яйце от маточните стени, тоест прекъсване на бременността. В някои случаи при аборт се използва също и друг, достатъчно остър инструмент – кюрета, механично отделяща плода от маточната кухина. При терапевтично прекъсване на бременността се използват медицински препарати, резултат от действието на които отново е отлепянето на плодното яйце от маточната стена.

Във всеки случай резултатът от всеки един от методите за прекъсване на бременността е отделянето на плода и обвивките му от маточната кухина, както и от ендометриума (вътрешната обвивка на матката), храненето на които се осигурява от многобройни и понякога доста големи кръвоносни съдове. Разкъсването на тази съдова система не може да не доведе до кръвотечение. Разкъсаните по време на операцията кръвоносни съдове практически зеят, което и обусловява изтичането на кръв.

Тук следва да се отбележи, че зейването на отвора на кръвоносните съдове в редки, но не по-малко опасни случаи, може да стане причина за развитието и на друго усложнение – емболия. С други думи, в зеещия кръвоносен съд може да попадне въздух, а в по-късен стадий на бременността – и околоплодни води, които с кръвния поток могат да проникнат във всеки орган на женския организъм. Това може да предизвика механично запушване на кръвоносен съд в жизнено важен орган, което за броени минути да доведе до смърт на жената. Такова усложнение не може да бъде прогнозирано или предотвратено с никакви известни на медицината методи.

При нормално протичане на следабортния период кръвотечението от увредените кръвоносни съдове доста бързо намалява и спира вследствие на кръвосъсирването в кръвоносните съдове и тяхното механично „притискане“ от съкращаващата се матка. Обемът на кръвотеченията и тяхната продължителност в този случай обикновено незначително превишава менструалните кръвотечения.

Но за съжаление това невинаги е така. Понякога кръвотечението от увеличените по време на бременността кръвоносни съдове може да бъде толкова силно и продължително, че да представлява пряка опасност за живота на жената.

Разбира се, съществуват различни начини за профилактика и спиране на вече възникналото маточно кръвотечение. Понякога е достатъчно просто физическо въздействие върху матката, например поставянето на грейка с лед в долната част на корема. Често гинеколозите прибягват до въвеждането на лекарства, заставящи матката да се съкращава по-силно и механично да притиска кървящите кръвоносни съдове. Прилагат се медикаменти, повлиявящи кръвосъсирването, и много други. Но ако подобни мерки не помагат, то пред хирурзите стои въпросът за отстраняване на матката като източник на кървене.

По този начин жената, подлагайки се на първото си или поредното си прекъсване на бременност, може да остане без матка, а следователно и без възможност в бъдеще да стане майка.

Безусловно за възникването на маточно кръвотечение има редица предразполагащи фактори, които винаги се отчитат от гинеколога още преди операцията. Рискът от развитие на това усложнение е повишен при жени с нарушения на кръвосъсирването. Други предразполагащи фактори са наличието на предишни аборти и кюретажи на матката, както и заболявания на вътрешните полови органи на жената. В същото време обаче, ако при жената няма подобни фактори за риск от развитие на маточното кръвотечение, това съвсем не изключва възможността за появата му след аборта.

По този начин силата и продължителността на кръвотечението от матката след прекъсване на бременността могат да бъдат различни, понякога напълно непредсказуеми. В практиката на всеки гинеколог навярно има не един случай, когато при млада и като че ли абсолютно здрава жена първата бременност, завършила с прекъсването ѝ, е оставала нейният единствен, но пропуснат шанс да стане майка.

Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!