Състояния и заболявания

Токсоплазмоза

На английски език: toxoplasmosis

Болшинството от хората прекарват токсоплазмена инфекция през своя живот. На 40-годишна възраст всеки втори е носител на антитела срещу Toxoplasma gondii.

Причинител

Toxoplasma gondii представлява вътреклетъчно развиващ се протозоен микроорганизъм. Цикълът на нейното развитие включва в себе си два гостоприемника:

  1. Междинен гостоприемник са мишките, свинете, овцете, говедата и човекът, при които се образуват инфекциозни кисти в мускулатурата и други органи.
  2. Краен гостоприемник са котките, които чрез своите изпражнения отделят заразни ооцисти.

Инфектиране

  • Консумация на сурово месо от заразени животни, което съдържа цисти (до 25% от свинското месо например е заразено с цисти!)
  • Контакт с котешки изпражнения, които съдържат ооцисти
  • Консумация на недобре измити зеленчуци
  • Трансплацентарно заразяване. Риск съществува единствено за децата, чиито майки са се заразили по време на бременността. Честотата на диаплацентарното предаване на заразата се увеличава с напредването на бременността. Обратно – рискът от тежко увреждане на плода намалява с напредване на бременността.

Инкубационен период

Дни до седмици.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари