Състояния и заболявания

Токсоплазмоза

На английски език: toxoplasmosis

Болшинството от хората прекарват токсоплазмена инфекция през своя живот. На 40-годишна възраст всеки втори е носител на антитела срещу Toxoplasma gondii.

Причинител

Toxoplasma gondii представлява вътреклетъчно развиващ се протозоен микроорганизъм. Цикълът на нейното развитие включва в себе си два гостоприемника:

  1. Междинен гостоприемник са мишките, свинете, овцете, говедата и човекът, при които се образуват инфекциозни кисти в мускулатурата и други органи.
  2. Краен гостоприемник са котките, които чрез своите изпражнения отделят заразни ооцисти.

Инфектиране

  • Консумация на сурово месо от заразени животни, което съдържа цисти (до 25% от свинското месо например е заразено с цисти!)
  • Контакт с котешки изпражнения, които съдържат ооцисти
  • Консумация на недобре измити зеленчуци
  • Трансплацентарно заразяване. Риск съществува единствено за децата, чиито майки са се заразили по време на бременността. Честотата на диаплацентарното предаване на заразата се увеличава с напредването на бременността. Обратно – рискът от тежко увреждане на плода намалява с напредване на бременността.

Инкубационен период

Дни до седмици.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари