Състояния и заболявания

Синдром при чревна загуба на белтъци

Синоними: Ексудативна ентеропатия, протеин-губеща ентеропатия
На английски език: Protein-losing enteropathy

Диференциална диагноза

Прави се с хипопротеинемични отоци с бъбречна, сърдечна, чернодробна генеза (клинична картина!). Понижаването на глобулините говори за ексудативна ентеропатия, при която се стига до загуба на всички белтъчни фракции.

Диагноза

Диагнозата се базира на:

 • Диагностицирането на синдрома на чревна загуба на белтъци
  • Анамнеза/клинично протичане
  • Доказване на алфа 1 - антитрипсин (AT) в изпражненията (> 3 mg/g фекална маса) Важно!: Антитрипсинът нормално не се открива в изпражненията, тъй като се разгражда в стомаха. Поради това при стомашна загуба на белтъци (болест на Менетрие) тестът не е приложим
  • Радиоизотопни изследвания
  • След венозен внос на радиоактивно маркирани молекули (албумин или трансферин) тест-веществата в изпражненията се увеличават
 • Етиологично изясняване
  • Изобразителни способи (рентгеново изследване, КАТ и др.)
  • Ендоскопско-биопсични и хистологични изследвания (налице са типични находки - вижте раздела "Малабсорбционен синдром")

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари