Състояния и заболявания

Синдром на екстрамедуларна миелопоеза

Нормално костният мозък е в състояние да отделя кръвноклетъчни елементи в периферията едва след като последните достигнат определена степен на зрялост:

- за гранулопоезата: от метамиелоцити нататък;

- за еритропоезата: от ретикулоцити нататък;

Този праг представлява своеобразна защита. По такъв начин в периферията не могат да бъдат изхвърлени недостатъчно зрели, функционално негодни клетъчни елементи. Такъв защитен механизъм съществува само в костния мозък. но не и в другите кръвотворни органи. При синдрома на екстрамедуларна миелопоеза от огнищата на кръвотворене в слезката и черния дроб в периферната кръв се изхвърлят също и незрели клетки - предшественици на грануло- и еритропоезата. Налице е левко/еритробластна кръвна картина.

Синдромът се среща при:

  • Миелопролиферативни заболявания (Osteomyelosclerosis)
  • Малигнени тумори, инфилтриращи костния мозък (левкози, мапигнени лимфоми, карциноми)
  • Мраморна болест (на Albers-Schoeneberg)
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!