Състояния и заболявания

Синдром на Chediak-Steinbrinck-Higashi

Това е автозомно-рецесивно увреждане на гранулоцитите с гигантски гранулации в тях, повишена чувствителност към инфекции и частичен албинизъм.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!