Състояния и заболявания

Ревматоиден артрит

Синоними: хроничен полиартрит (ХП)
На английски език: rheumatoid arthritis (RA)

Особени форми на ревматоиден артрит

 • Синдром на Каплан (Caplan): съчетание на ревматоиден артрит (РА) и силикоза (при копачи)
 • Вторичен синдром на Сьогрен (Sjoegren): ревматоиден артрит (PA), keratoconjunctivitis sicca, преустановяване на панкреасната секреция, преустановяване на потната секреция (ксеродермия)
 • Синдром на Фелти (Felty): тежка форма на протичане на ревматоиден артрит (PA) в зряла възраст: сплено- и лимфаденомегалия, гранулоцитопения. Типични са специфичните за гранулоцитите ANA (антинуклеарни антитела) (85% от случаите). HLA-DR4 е положителен в 95% от случаите.
 • Злокачествени форми на ревматоиден артрит (PA): налице са бързи деструктивни изменения на ставите и васкулитно обусловени извънставни органни прояви, силно раздвижени възпалителни показатели (СУЕ, CRP, RF и др.)
 • Ювенилен ревматоиден артрит (ЮРА) = ювенилен хроничен артрит (ЮХА): известни са 5 подтипа:
  • Системен ювенилен ревматоиден артрит (ЮРА) (M.Still): температура, полиартрит, екзантем, полисерозит, засягащ перикарда и плеврата, хепатоспленомегалия, евентуално лимфаденомегалия, анемия, левкоцитоза RF (ревматоиден фактор) е отрицателен, прогнозата е неблагоприятна.
  • Серонегативен полиартрит (под 4 засегнати стави)
  • Серопозитивен полиартрит (протича като ревматоиден артрит y възрастните)
  • Олигоартрит през ранната детска възраст (тип I): засяга предимно момичетата; въвлечени са до 4 стави, в 50% от случаите е налице иридоциклит, RF е отрицателен, в 75% от случаите се позитивират ANA.
  • Асоцииран с HLA-B27 късен олигоартрит (тип II): обикновено се среща сред момчетата, HLA-B27 е положителен, RF e отрицателен. Възможен е преход към болестта на Бехтерев.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари