Състояния и заболявания

Прогресивно-септична грануломатоза

Унаследява се предимно чрез Х-хромозомата. Налице е смущение в процесите на окисление в гранулоцитите. В резултат на това, след нормална фагоцитоза бактериите вътре в клетката не могат да бъдат унищожени.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!