Състояния и заболявания

Пандемичен (свински) грип

На английски език: swine influenza (pig influenza, swine flu, hog flu, pig flu)

Съвети за използването на маски в битова обстановка в случаи на огнища на свински грип – временно ръководство

Този документ представлява предварително ръководство за използването на маски в обстановка, в която е регистрирано огнище на новия грип, предизвикан от вируса A(H1N1). В случай на постъпване на допълнителни данни документът ще бъде преразгледан. На дадения етап фактите говорят, че основен път за предаването на новия грип, предизвикан от вируса A(H1N1), са капките, отделяни от дихателните пътища при говорене, кашляне и кихане. Всеки човек, намиращ се в близък контакт (в рамките на 1 м) с човек със симптоми на грипа (температура, кихане, кашляне, хрема, втрисане, болки в мускулите и др.), рискува да се зарази вследствие на попадането в организма му на потенциално инфектирани капки от дихателните пътища. Изследванията, провеждани в условията на медицинските заведения, според оценката на мерките, позволяващи ограничаване разпространението на респираторните вирусни инфекции, позволяват да се направи изводът, че носенето на маски може да ограничи разпространението на вируса. Наред с препоръките по повод носенето на маска в медицинските заведения се съобщава за допълнителни мерки, които могат да окажат влияние на нейната ефективност, такива като обучението как правилно да се използва маската, как редовно да се сменя и как правилно да се сваля и изхвърля. Обаче не бяха установени предимства на носенето на маската в обикновена обстановка, особено на открито, за разлика от затворените пространства в близък контакт с човек със симптомите на грипа. Независимо от това мнозина могат да пожелаят да носят маска у дома или на обществени места, особено ако се налага да бъдат в пряк контакт с човек със симптомите на грипа, например при грижи за болен член от семейството. Още повече че ако човек със симптомите на грипа използва маска, закриваща носа и устата, то респираторните отделяния се задържат и това всъщност представлява съставна част от правилата, които кашлящият човек трябва да съблюдава. Заедно с това неправилното носене на маската може фактически не да намали, а да увеличи риска от заразяване. При носенето на маската е необходимо да се съблюдават и други изисквания от общ характер, препятстващи предаването на заболяването от човек на човек, да се учите да носите маската правилно, вземайки под внимание културни и личностни съображения.

Общи съвети

Важно е да се помни, че за предотвратяване разпространението на грипа, в битова обстановка спазването на общите правила е по-важно от носенето на маската.

За здравите хора:

Стойте на разстояние не по-малко от 1 м от лица със симптоми на грипа и освен това:

 • не пипайте устата и носа си;
 • често мийте ръцете си с вода и сапун или със спиртосъдържащо средство за миене на ръце, особено ако сте си пипали устата или носа или потенциално заразени повърхности;
 • съкратете времето за престой в контакт с хора, които могат да бъдат носители на заболяването;
 • старайте се колкото може по-рядко да се намирате на места с голямо струпване на хора;
 • колкото може по-често проветрявайте своето жилищно помещение, отваряйки прозореца.

За лицата със симптоми на грипа:

Ако не се чувствате добре, останете си в къщи и следвайте съветите на местните органи по здравеопазване:

 • стойте по-далече от здрави хора (минимум на 1 м);
 • кашляйки или кихайки, закривайте устата и носа си със салфетка или с друг подходящ материал, за да задържате респираторните отделяния;
 • след употреба материалът или незабавно се изхвърля на боклука, или незабавно се изпира;
 • след контакт с респираторни отделяния е необходимо незабавно измиване на ръцете!
 • колкото може по-често проветрявайте своето жилищно помещение, отваряйки прозореца.

За да бъде носенето на маска оправдано и за да не се увеличи опасността от предаването на инфекция по причина на неправилното използване на маската, извънредно важно е тя да се носи правилно и правилно да се да се изхвърля на боклука. Съветите, изброени по-долу, са заимствани от опита на медицинските заведения:

 • маската трябва да се закрепва прецизно, да закрива плътно устата и носа, без да има пролуки;
 • старайте се да не пипате закрепената вече маска. Ако сте докоснали маската, например за да я свалите или да я промиете, прецизно измийте ръцете си със сапун или спиртно средство;
 • влажната или овлажняла маска следва да се смени с нова, суха;
 • не използвайте втори път еднократна маска;
 • използваната еднократна маска следва незабавно да се изхвърли на боклука.

Макар че вместо маска често се налага да се използват подръчни средства (парче плат, шалче, носна кърпа, хартиена маска, закриващи устата и носа), то тяхната практическа полза не е достатъчно известна. Ако се използват подобни подръчни средства, то следва те да се използват еднократно, а в случай на платнена маска – прецизно да се изпира след всяка употреба (с обикновен перилен препарат или сапун при нормална температура). След като приключите грижата при болния, маската трябва да се свали незабавно. След свалянето на маската е необходимо незабавно измиване на ръцете.

Забележка

Под думата „маска“ тук се имат предвид маски, ушити в домашни условия или импровизирани, противопрахови и хирургически маски (наричани понякога „медицински маски“). Маските могат да имат различна конструкция. Те често са еднократни и се наричат хирургически, стоматологични, медицински, процедурни, изолиращи, противопрахови и лазерни. Маските, които често се използват извън медицинските заведения, се изработват от плат, хартия и аналогични материали. В различните държави съществуват различни маски с различни наименования, съответстващи на различни стандарти. Там, където има миещи средства за ръце на спиртна основа и са осигурени необходимите предпазни мерки (против изгаряне или случайно отравяне) за тяхното правилно използване (измиване на ръцете в продължение на 20 – 30 сек), следва да им се придава особено значение в качеството им на средства за дезинфекция.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!