Състояния и заболявания

Отравяне с азот и съединенията му

На латински език: Nitrogenium

Азот (на латински: Nitrogenium) е химичен елемент. Газ без цвят, мирис и вкус. Неотровен. Токсични са съединенията му. Означава се с буквата N и е открит през 1772 г от Даниъл Ръдърфорд. Намира се в 5А група, във втори период. Той има пореден номер Z = 7. Названието "азот" идва от гръцки и означава "безжизнен".  В ядрото си азотът има седем протона. Седемте електрона в електронната му обвивка са разположени в два електронни слоя, съответно два и пет. Молекулите на азота са двуатомни и неполярни. Между тях действат много слаби сили на привличане. В молекулата на азота атомите са свързани с много здрава тройна ковалентна химична връзка. Свободните атоми азот имат голяма химична активност. Много от съединенията на азота са много активни и нерядко са токсични. Азотът е бил получен през 18-и в от няколко учени, но откриването му се свързва с имената на К. Шееле и Хенри Кавендиш. Наименованието му произлиза от гръцката дума “азоос”, която означава безжизнен.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!