Състояния и заболявания

Недоимък на адхезиращ протеин

Функционално нарушение на гранулоцитите. Среща се рядко и е вродено заболяване с повишено предразположение към инфекции. Вследствие наследствен автозомно-рецесивен мембранен дефект миелоидните и лимфоидните клетки не могат да се захващат за ендотела. Характерни са забавеното отделяне на остатъка от пъпната връв, персистирането на физиологичната гранулоцитопоеза у новороденото с предразположение към инфекции. Подлежи на корекция посредством костно-мозъчна трансплантация.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!