Състояния и заболявания

Кисти на холедоха

Съдържание

Съществуват три типа кисти на холедоха:

  • Тип А: Много голямо кистично разширение на ductus hepatocholedochus
  • Тип В: Дивертикулоподобно разширение на d. choledochus
  • Тип С: Киста на холедоха в зоната на фатеровата папила

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!