Състояния и заболявания

Хронична артериална тромбоза (ХАНК)

Синоними: хронична артериална болест със запушване на съдовете на долните крайници, периферна артериална болест със запушване на съдовете

Лечение

 • Етиологично: отстраняване на рисковите фактори за атеросклероза, особено употребата на цигари, оптимално лечение на хипертонията, на хиперхолестеролемията, на захарния диабет и др.
 • Симптоматично:
  • Консервативно:
   • Ерготерапия: стимулира образуването на колатерали посредством ежедневен 1 - 2  часов тренинг с ходене! При достигане на болковата граница се прави пауза. Индикации: при II ст. Противопоказания: При III и IV ст.
   • Профилактика на артериалната тромбоза посредством инхибитори на тромбоцитната агрегация (ацетизал) или антикоагуланти (phenprocoumon) при съблюдаването на страничните действия и противопоказания
   • Фибринолиза при наличие на артериални тромби: метод на избор е локалната катетърна лиза. Предимства: по-голяма е честотата на успешното лечение за разлика от системната лиза, по-рядко настъпват кръвоизливи, налице е възможност за едновременно провеждане на аспирационна тромбектомия и перкутанна транслуминална ангиопластика (ПТА). Срокове за провеждане на тромболиза: бедро/мишница: 2 месеца, подбедрица/предмишница: 1 месец, крак/ръка: няколко дни
   • Медикаментозно лечение: когато не е възможно реваскуларизационно лечение, в съображение идват следните възможности:
    • Простаноиди. И в двата случая те се прилагат i.v.. Действие: вазодилатация - подобрено оттичане през колатералите, инхибиране на тромбоцитната агрегация, благоприятни обменни ефекти в исхемичния участък. Противопоказания: проявена сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения, ИБС, чернодробни заболявания, бременност, кърмене и др. Странични действия: понижаване на кръвното налягане, тахикардия, евентуално провокиране на стенокарден пристъп, влошаване на сърдечната недостатъчност, нарушения от страна на ЦНС и др. :
     • Простагландин Е1 (алпростадил)
     • Простациклинови производни (например илопрост).
    • Реологично лечение: цели подобряване на реологичните качества на кръвта. Възможни са три начина:
     • Изоволемична хемодилуция: Цел: Спадане на Hct на 35 - 40%. Индикации: полиглобулия. Противопоказания: анемия, ексикоза. Принцип: Кръвопускане на 500 ml и едновременно заместване с 500 ml 10%-на хидроксиетилова скорбяла.
     • Хиперволемична хемодилуция: Даване на 500 ml 10%-на хидроксиетилова скорбяла без кръвопускане - краткотрайна хемодилуция. Странични действия: Сърбеж, алергични реакции и др. Противопоказания: Сърдечна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, полиглобулия.
     • Повишаване на способността на еритроцитите за преформиране: например пентоксифилин.
     • Дефибриногенизиране: Съдържащите се в змийската отрова ензими анкорд и батроксобин намаляват концентрацията на фибриногена като го разцепват. Тъй като индуцират образуване на антитела, те могат да бъдат прилагани само за кратко време и са неподходящи за продължително лечение. Важно!: Вазодилататорите не са показани при наличието на артериална тромбоза, тъй като в резултат на "ефекта на открадване" те могат да доведат до влошаване на циркулацията в постстенотичните участъци.
   • Локални мерки: полагане на грижи за краката (омазняване на сухата кожа, внимателно извършване на педикюра, носене на удобни обувки), профилактика и последователно лечение на нараняванията; през III и IV стадий краката се полагат на ниско; мероприятията, които довеждат до хиперемизиране и особено прилагането на топлина са забранени!! (налице е ефектът на открадване и повишена кислородна потребност). При инфекции в IV ст. се дават антибиотици.
  • Катетърни способи:
   • Перкутанна транслуминална ангиография (ПТА) с помощта на балонен катетър и др.
   • Аспирационна тромбемболектомия
   • Имплантиране на стенд (ендопротези): поставя се с помощта на балон или самостоятелно
  • Оперативни техники:
   • Реваскуларизация:
    • Крайна тромбектомия с помощта на пръстеновиден стенд. Индикации: стенози в зоната на илиачната артерия
    • Обходни операции:
     • Заместване на съда с автоложна v. saphena при заобикаляне на стенози в зоната на бедрото и подбедрицата
     • Заместване на съда с чужя за организма материал (дакрон, политетрафлуоретилен = ПТФЕ) при наличие на аорто-илиачен тип на запушване. Индикации за операция: През II ст. сьществуват относителни показания, а през III и IV стадий - спешни показания. Усложнения след оперативна реваскуларизация: Общи - флеботромбоза, белодробна емболия; Локални: кръвотечения, разкъсване на съдовата протеза, инфекция, рецидив на тромбозата (до 50% в рамките на 5 годмни след ПТА)
   • Симпатектомия: Подобрява се кожното кръвооросяване (поради настъпващата симпатиколиза). He ce повлияват claudicatio intermittens, болките при покой, гангрените. Индикации, например: вазоконстриктивни заболявания, облитериращ тромбангиит
   • Ампутация: като средство на последен избор през IV стадий, когато притокът и оттокът на кръвта са прекалено ограничении за осъществяване на реваскуларизация.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!