Изследвания и процедури

Церулоплазмин

На английски език: Ceruloplasmin, caeruloplasmin

Показания за изследването

  • Болест на Уилсън;
  • Синдром на Менкес;

Препоръчва се успоредно изследване на концентрацията на Сu++ йони !

Принцип на изследването

Определянето се осъществява или чрез измерване на псевдо-оксидазната активност на церулоплазмина (парафенилендиа-миноксидазна активност),или (по-специфично) с помощта на имунологични методи (радиална имунодифузия, турбидиметрия, нефелометрия).

N.B. Церулоплазминът е алфа1-гликопротеин, който се синтезира в черния дроб и свързва Са++ йони в съотношение 1:6. Полуживотът му в плазмата е около една седмица. В кръвната плазма действува като окислителен ензим. Това свойство се използува при група методи за определянето на неговата концентрация. Под влиянието на протеази, които се активират при вземането на кръв, церулоплазминът сравнително бързо се разгражда в плазма, съответно в серум.

Биологичен материал

  • Серум;

Съхраняване: при + 4°С - 12 часа; при -20 С - 1 седмица.

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!