Изследвания и процедури

Получаване на биологичен материал ликвор

В повечето от случаите се използва гръбначномозъчна течност, взета чрез лумбална пункция. За да се получат сравними резултати, се препоръчва спазването на следните правила:

 • След извършване на успешна пункция първите пет капки ликвор се изхвърлят.
 • Количеството ликвор, което се събира, се определя от броя на исканите изследвания и методите, използувани в лабораторията, която ще ги извърши.
 • За събиране на гръбначномозъчна течност се използуват стерилни прозрачни съдове с пластмасови запушалки. He се допуска използуването на коркови или памучни запушалки.
 • Вземат се най-малко три порции по 3 ml ликвор. Това създава възможност да се направи разлика между действително кървене и засягане на кръвоносен съд по време на пункцията. Колебанията в състава на изследваната проба се намаляват, ако се спазва строг ред при извършване на анализите. Например при изброяването на клетки и тяхното диференциране трябва да се използува винаги първата порция ликвор.
 • По правило гръбначномозъчната течност се запазва в хладилник при 4 до 8 ºС. Важно е да бъде предадена колкото е възможно по-бързо в лабораторията за изследване. Трябва безусловно да се спазят следните срокове за извършване на изследванията:
  • Изброяването на клетки и зареждането на камера за концентрирането им: до 1 час. Гръбначномозъчната течност е хипотоничен разтвор, поради което съдържащите се в нея клетки бързо се разпадат
  • Определяне на белтък, електрофоретични изследвания: до 6 дни.
  • Определяне на албумин и имуноглобулини: до 2 месеца
  • Определяне на лактат: в нативен ликвор - до 3 часа, в ликвор с добавка на EDTA или флуорид - до 1 ден.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари