Изследвания и процедури

Пикочна киселина

На английски език: Uric acid

Съдържание

 1. Пикочна киселина
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

 • Новородени: 150 - 360 μmol/l
 • Кърмачета: 60 - 240 μmol/l
 • Деца: 180 - 380 μmol/l
 • Жени:
  • Референтен обхват: 140 - 340 μmol/l
  • Граничен обхват: 341 - 374 μmol/l
 • Мъже:
  • Референтен обхват: 200 - 420 μmol/l
  • Граничен обхват: 425 - 465 μmol/l

Интерпретация на резултатите

Повишаване на концентрацията на пикочната киселина има при:

 • увеличено образуване на пикочна киселина в организма (първична подагра, синдрома на Леш-Нихан, разпад на тъкани, хранене с богата на пурини храна)
 • намалено отделяне през бъбреците при бъбречна подагра
 • потискане на секрецията в тубулите при приложение на медикаменти например тиазиди, туберкулостатици, салицилати в ниска доза)
 • потискане на тубулната секреция при хиперлактатемия, интоксикации, кетози, ендокринни заболявания, бъбречна недостатъчност

Причини за хиперурикемии

Тип Причина
Ia повишено образуване на пикочна киселина (предимно алиментарно обусловено)
Ib повишено образуване на пикочна киселина (предимно ендогенно обусловено)
IIa намалено бъбречно отделяне на пикочна киселина, което може да бъде коригирано чрез приложение на уриколитични средства
IIb намалено бъбречно отделяне на пикочна киселина, което не може да бъде коригирано чрез приложение на уриколитични средства
III намалено бъбречно отделяне на пикочна кисeлина, което се дължи на повишено отделяне на Н+ (урина с ниско рН)
IV комбинирани форми на I и II тип

Характеристика на първичните хиперурикемии

Характеристика Тип Ia Тип Ib Тип IIa и IIb Тип III Тип IV
Уратен клирънс нормален нормален намален намален субнормален до намален
Отделяне на пикочна киселина в урината за 24 часа нормално до повишено нормално до повишено намалено до нормално намалено нормално до намалено
рН на урината нормално, понякога ниско нормално, понякога ниско нормално ниско нормално до ниско
Индекс на Брока увеличен нормален нормален до повишен нормален до повишен нормален до повишен
Честота голяма много малка много голяма много малка голяма

Намалена концентрация на пикочна киселина има при:

 • ксантинурия
 • тежки чернодробни заболявания
 • потискане на ксантиноксидазата
 • повишено отделяне през бъбреците (изолирани или генерализирани тубулни нарушения с различна генеза)
 • лечение с урикозурични средства, салицилати във високи дози, фенилбутазон, гваяколови производни

 

Заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!