Изследвания и процедури

Натрий

На английски език: Natrium

Съдържание

 1. Натрий
 2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

 • Серум:
  • Новородени - 130-155 mmol/l
  • Кърмачета, деца и възрастни - 135 - 145 mmol/l
 • 24-часова урина (диуреза):
  • Възрастни - 170 - 250 mmol/d

Интерпретация на резултатите

Хипонатриемия с хипотонична дехидратация може да настъпи при:

 • загуба на вода и натрий през бъбреците (като загубата на сол надвишава загубата на водата) при лечение с диуретици, хипоалдостеронизъм (болест на Адисън, бъбрек, губещ соли)
 • екстраренални загуби на натрий и вода (когато загубите на сол надвишават тези на вода) при повръщания, диария и отлагане на течности в "третото пространство"

Хипонатриемия с хипотонична хидратация може да настъпи при:

 • усилена секреция на АДХ при болки, стресови състояния, тумори (синдром на Шварц - Бартър), хипотиреоидизъм
 • ренална задръжка на вода и натрий (задръжката на вода надвишава задръжката на сол) при остра и хронична бъбречна недостатъчност
 • намалено онкотично налягане (нефрозен синдром, чернодробна цироза, белтъчен недоимък) или повишено хидростатично налягане (десностранна сърдечна недостатъчност). В тези случаи започва и преминаване на хипотонични течности в "третото пространство"

Привидно ниски концентрации на натрий се отчитат в серума при:

 • увеличена концентрация на други вещества, които повишават осмоларитета (манит, глюкоза, фруктоза, метанол и др.). В тези случаи има разлика между стойностите на осмолалитета (осмотична празнина), измерени и изчислени въз основа на концентрацията на натриевите йони, глюкозата и уреята
 • наличие на парапротеинемия или масивна хиперлипопротеинемия. По правило хипернатриемия се наблюдава по-рядко, отколкото хипонатриемия.

Причини за хипертонична дехидратация, съчетана с хипернатриемия, могат да бъдат:

 • загуба на вода и натрий през бъбреците (загубата на вода надвишава тази на натрий) при осмотична диуреза, хронична бъбречна недостатъчност (с изо- или хипостенурия)
 • екстраренални загуби на вода и натрий (водните загуби надвишават загубите на натрий) при диарии, силно потене
 • ренална загуба на вода при безвкусен диабет (централно обусловен, бъбречен наследствен, бъбречен придобит)

Хипернатриемия с хипертонична хиперхидратация може да възникне при:

 • орално или парентерално въвеждане на големи количества хипертонични разтвори на NaCl или NaHCО3
 • хипералдостеронизъм (само в около 50 % от случаите)
 • "пренагласа" на равнището на осморегулацията при мозъчни тумори, контузии на мозъка, хидроцефалия, хистиоцитоза X и като идиопатична изява

Биоконстанти

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари