Изследвания и процедури

Липаза

На английски език: Lipase

Съдържание

  1. Липаза
  2. Референтни стойности и интерпретация на резултатите

Референтни стойности

Методът за определянето им не е стандартизиран. Препоръчва се референтните стойности да се ползват от лабораторията, която ще извърши изследването.

Интерпретация на резултатите

Повишени стойности в серума се установяват при:

  • остър панкреатит
  • изостряне на хроничен панкреатит
  • бъбречна недостатъчност (леко повишени стойности)
  • лечение с хепарин или използване на взета с хепарин плазма (залавяне на активността и на активираната от хепарина липопротеинлипаза на плазмата)

Нормални стойности въпреки наличието на панкреатит могат да бъдат получени при турбидиметричното определяне, когато:

  • настъпи обусловено от липопротеини повишаване на мътнината в пробата, което маскира намаляването на мътнината в резултат от действието на липазата
  • изследването се извършва в хемолитичен серум

На вашето внимание

Реклама
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!