Изследвания и процедури

Креатинин

На английски език: Creatinine (Creat, Cre, Blood creatinine, Serum creatinine, Urine creatinine)

Съдържание

Интерпретация на резултатите

Повишаване на серумната концентрация на креатинина има при:
  • намаляване на гломерулната филтрация с повече от 50%;
  • хипергликемия и кетонемия (при нормална гломерулна филтрация – фалшиво положителен резултат);
  • лечение с аскорбинова киселина или барбитурати (фалшиво положителна стойност);
  • тежко физическо натоварване.
Нормални стойности въпреки намалена гломерулна филтрация могат да бъдат установени при рязко намаляване на мускулната маса (кахексия).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!