Изследвания и процедури

Кръвосъсирване

Съдържание

 1. Кръвосъсирване
 2. Цел на изследванията на процеса на кръвосъсирване
 3. Вземане на биологичен материал за изследване

Цел на изследванията на процеса на кръвосъсирване

Цел на изследването е установяването или изключването на намалена или повишена склонност за съсирване на кръвта.

Причини за намалена способност за съсирване на кръвта могат да бъдат:

 • намаление на активността на плазмената система на кръвосъсирването
 • намаление на броя на тромбоцитите
 • нарушение на функцията на тромбоцитите
 • активиране на фибринолитичната система

Повишена склонност към кръвосъсирване може да бъде причинена от:

 • увеличено образуване на фибрин в кръвната плазма
 • увеличена склонност към агрегиране на тромбоцитите
 • потискане на фибринолитичната система

Във всеки конкретен случай трябва да бъде решена задачата, точно на кое място в системата за кръвосъсирването може да се очаква нарушение.

Диагностиката на нарушенията в кръвосъсирването и фибринолизата в рамките на клиничната диагностична дейност има следните основни задачи:

 • изключване на нарушения в процеса на кръвосъсирване - например преди оперативни намеси
 • локализиране на нарушението при хеморагични диатези и тромбоемболични заболявания
 • динамично наблюдение при заболявания, при които могат да настъпят промени в системите, определящи състоянието на кръвосъсирващата и фибринолитичната система
 • динамично наблюдение на промените в състоянието на кръвосъсирването и фибринолизата в резултат на терапевтични мерки (антикоагуланти, фибринолитици)

С наличните възможности за изследване на показателите, характеризиращи системите на кръвосъсирване и фибринолиза, е възможно подробно изясняване на нарушенията, свързани с намалена способност за кръвосъсирване. За разлика от това засега е трудно да се отговори на въпроса, има ли или не, състояние на повишена съсирваемост.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари