Изследвания и процедури

Кръвно-газов анализ

Съществените задачи на белите дробове включват:

  • Окисление на кръвта посредством поемането на киспород
  • Отдаване на въглеродния двуокис и по такъв начин - поддържане на основно-киселинното равновесие

Показателите, по които се преценява ефективността на дишането, са следните:

  • pO2 на артериалната кръв, съответно артериалното насищане с кислород (наречено още сатурация). Тъй като (въз основа на S-образната форма на кривата, отразяваща кислородното насищане) в зоната на висока сатурация, малките изменения на кислородното насищане протичат с големи промени на рО2, определянето на рО2 в тази част на кривата е по-точно. В участъците на значително понижени стойности на рО2, напротив, насищането на кислорода е най-чувствителният показател. Методика: Взимане на капилярна кръв от хиперемираната висулка на ушната мида, ползване на платинени електроди. Стойностите на рО2 физиологично намаляват с напредване на възрастта: нормалните стойности възлизат на 75-100 mm Hg (в зависимост от възрастта)
  • рСО2 на артериална кръв: нормалната стойност не зависи от възрастта и възлиза на 35-45 mm Hg
  • Стойност на рН: нормалната стойност възлиза на 7,36 - 7,44 (Стойността на стандартните бикарбонати и други подробности могат да бъдат открити в статията "Алкално-киселинно равновесие")
N.B. Когато трябва да бъдат разграничени латентна и изявена дихателна недостатъчност, кръвно-газовият анализ се осъществява в състояние на покой, както и в условия на физическо обременяване.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари