Изследвания и процедури

Клирънс на пикочната киселина

Показание за определяне клирънса на пикочната киселина:

  • хиперурикемия

Образуващата се при разграждането на пуриновите бази пикочна киселина се филтрира през гломерулите. В проксималните тубули тя се резорбира почти изцяло, а в дисталрите тубули се секретира частично с разход на енергия (активен транспорт) и се отделя в урината. С урината се отделят около 70 % от образуваното през денонощието количество пикочна киселина. Останалите 30 % се отделят през червото. Определянето на клирънса на пикочната киселина цели да разкрие ограничено отделяне на пикочна киселина при иначе нормална бъбречна функция. Това изследване не служи за откриване на бъбречна недостатъчност. Успоредно с клирънса на пикочната киселина се определя и клирънсът на креатинина, за да бъде изключено наличието на бъбречна недостатъчност.

Подготовка за изследване

Както при креатининовия клирънс. Освен това последните три дни преди изследването се спазва диета, бедна на пурини. Тази диета продължава и през деня на провеждане на клирънсовото изследване. През този ден не се приемат кафе и съдържащи алкохол напитки.

На вашето внимание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!