Изследвания и процедури

Изследвания при чернодробни заболявания

Инвазивна диагностика

  • Ангиография:
    • Хепатография – изобразяват се чернодробните артерии, например при диагностика на тумори.
    • Спленомезентерикопортография – съществува директен метод чрез пунктиране на слезката (наличие на риск) и индиректен метод (долавяне на венозната фаза след вкарване на контрастна материя в a. mesenterica sup.). Ангиографските изследвания подпомагат диференцирането между пре-, интра- и постхепаталния блок в рамките на порталната хипертония.
    • Изобразяване на чернодробните вени по пътя на v. cava
  • Сляпа чернодробна пункция с извършване на хистологични изследвания. Усложнения: кръвоизливи, билиарен перитонит. Опасността от смъртоносни усложнения възлиза на около 0.01%.
  • Лапароскопия с целенасочена биопсия + хистологично изследване – особено важна при преценката на чернодробната цироза. Усложнения: кръвоизливи, билиарен перитонит (след пункция), подкожен емфизем, въздушна емболия, нараняване на черния дроб или червата. Опасността от смъртоносни усложнения възлиза на 0.03%.

Симптоми

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!