Изследвания и процедури

Хемопексин

На английски език: Hemopexin, haemopexin

Съдържание

  1. Хемопексин
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

Новородени: 0,07 - 0,30 g/l
Кърмачета: 0,10 - 0,70 g/l
Деца над 1 година: 0,50 - 1,10 g/l
Жени до 50-годишна възраст: 0,50 - 1,25 g/l
Жени над 50-годишна възраст: 0,80 - 1,40 g/l
Мъже до 60-годишна възраст: 0,50 - 1,10 g/l
Мъже над 60-годишна възраст: 0,60 - 1,40 g/l

Интерпретация на резултатите

Намалена концентрация на хемопексина при едновременно намалена концентрация на хаптоглобина има при:

  • хемолиза;
  • хронични чернодробни заболявания;
  • малабсорбционен синдром;

Намалена концентрация на хемопексина при нормална или увеличена концентрация на хаптоглобина:

  • хемолиза, когато има едновременен възпалителен процес, при който нивото на хаптоглобина като "острофазов белтък" нараства;
  • предимно извънсъдова хемолиза (например кръвоизливи в телесните кухини, протеолитично разграждане на хемоглобина);
  • нефротичен синдром;
N.B. Повишени стойности на хемопексина се установяват при наличие на меланобластом
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!