Изследвания и процедури

Гравимунтест (установяване на човешки хориогонадотропин)

Принцип на изследването (Гравимунтест)

За установяване на наличието на ЧХГ се прилага метод, изграден на принципа на потискане на хемаглутинацията. Съдържащите се в урината молекули ЧХГ се конкурират с тези върху овнешки еритроцити за свързване на анти-ЧХГ. При висока концентрация на ЧХГ в урината анти-ЧХГ антителата бързо се изчерпват и не остава достатъчно свободно количество, за да причини аглутинация на натоварените с ЧХГ еритроцити. Чрез това, изследване се установяват само високи концентрации на ЧХГ. Поради това тестът не е подходящ за проследяване на ефекта от лечението на тумори, произвеждащи ЧХГ, или за сигурно изключване на екстраутеринна бременност.

Биологичен материал

  • спонтанно отделена урина при първата сутрешна микция;

Интерпретация на резултатите

Хемаглутинация настъпва, когато пробата урина не съдържа ЧХГ или неговата концентрация е ниска (отрицателен резултат). В такъв случай може да се отнася за:

  • липса на бременност или "много ранна" бременност
  • екстраутеринна бременност
  • бременност в съчетание с бъбречна недостатъчност

Няма аглутинация, когато количеството на ЧХГ в пробата урина е рязко повишено (положителна проба). Причини за това могат да бъдат:

  • бременност (от 4 - 8-ия ден след "пропуснатата" менструация)
  • тумори, произвеждащи ЧХГ (гроздовидна бременноот, хорионепителиом, някои тумори на тестисите)

Прибавянето на някои вещества в урината (белтък, сперма, детергенти и др.) може да бъде причина както за получаване на фалшиво положителни, така и на фалшиво отрицателни резултати.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари