Бременност и родителство

Мастопатията: болест на гърдата или състояние на душата?

Ракът на млечната жлеза: доколко той е реалност именно за вас?

Болшинството от нас живее в постоянен страх от рак на млечната жлеза. Действително това е сериозно заболяване, обаче не бива да се обвива в истерия. Мастопатията действително е рисков фактор за рак на гърдата, но и наличието на млечната жлеза като такава и дори самата принадлежност към женския пол също се явяват рискови фактори, ала това далеч не е повод да изпадате в отчаяние или да бързате да се освободите от гърдите си и от признаците на своя пол. Има рискови фактори, общи за всички, има и такива, касаещи лично вас. Индивидуалният риск се оценява от лекаря, заедно със самата вас.

Ще поясня с пример какво означава индивидуален риск. При онколога идва 30 годишна дама с мастопатия. Тя има две деца, които е родила на 21 и на 25 години. Майка ѝ се разболяла от рак на гърдата на 66 години, а баба ѝ починала от него на 70 години. Относителният риск тя да се разболее от същото заболяване поради наследствеността е висок, но индивидуалният – нисък, тъй като тази жена е млада и, за разлика от майка си, е родила млада. Нейният личен риск би бил значително по-висок при условие, че майка ѝ и баба ѝ се бяха разболели не на преклонна, а на средна възраст.

Запомнете:

  • Колкото по-възрастна е жената, толкова по-голям е рискът да се разболее от рак на млечната жлеза. Повишаването на риска от заболяването започва след 40-те и достига върха си към 70 години.
  • Колкото по-млади са се разболели роднините ѝ, толкова по-голям е рискът за нея.
  • Ако при близка нейна роднина ракът е поразил и двете гърди, нараства и нейният риск да заболее.
  • Често от рак на млечната жлеза страдат жени, при които месечният цикъл е започнал в по-ранна възраст и климактериумът е настъпил в по-късна възраст.
  • Наследствеността играе важна роля: заболяване на майка, баба или сестра. По-далечните роднини не влизат в сметката.
  • В известна степен онкологичният риск се повишава при късно раждане, при това както първото, така и последното.
  • За нераждалите жени има по-голяма опасност, отколкото за раждалите.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари