Състояния и заболявания

Отравяне с бета - адреноблокери

Бета-адреноблокерите са широко използвани лекарствени средства за лечение на хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, за профилактика и лечение на ритъмни нарушения, в комплексната терапия на тиреотоксикозата, паркинсонизма, абстинентни синдроми и други.

Едни от най-често използваните са: Atenolol, Propranolol Pindolol и други. Представителите на тази група лекарствени средства притежават различна фармакокинетика, липофилност и водоразтворимост. Мастноразтворимите препарати Propranolol, Pindolol, Metoprolol и други имат голям обем на разпределение, проникват в ЦНС, метаболизират се предимно в черния дроб. Хидрофилните препарати - Atenolol - имат много по-малък обем на разпределение и се излъчват през бъбреците почти в непроменен вид.

Постъпват в организма предимно през устата, бързо се резорбират от стомашно-чревния тракт, свързват се с плазмените белтъци в голям диапазон в зависимост от вида бета-адреноблокер - от 12 % (Metoprolol) до 90 % (Anaprilin). Бързо проникват в различни тъкани и преминават хематоенцефалната бариера. Propranolol  преминава фетоплацентарната бариера и предизвиква брадикардия, хипогликемия и задържане развитието на плода. Той образува и активен метаболит, който увеличава токсичността на постъпилата в организма доза.

Основното и общо в токсичното действие на тази група лекарствени средства е блокиране бета-адренорецепторите и снижаване реакцията им на ендогенните катехоламини (норадреналин, адреналин и допамин) и внесените отвън адреномиметици. Различните представители проявяват преимуществено влияние в терапевтични дози към едните или другите бета-рецептори - атенолол, метопролол,практолол и др. са предимно кардиоселективни - с афинитет към бета1-рецепторите на сърцето, други - към бета 2 - рецепторите на бронхи и съдове. При острото отравяне тази селективност не играе роля.

Клинична картина

Въпреки малките различия по отношение изявеността и тежестта на един или друг симптом в зависимост от вида бета-адреноблокер, клиничната картина има два основни клинични синдрома: кардио-токсичен и церебротоксичен, към които се прибавят и прояви от страна на дихателната система.

Сърдечно-съдови прояви Церебротоксични Други
аритми сънливост бронхоспазъм
брадикардия сопор до кома белодробен оток
атриовентрикуларен блок гърчове хипогликемия
артериална хипотония респираторна депресия хиперкалиемия
екзотоксичен шок мозъчна хипоксия  

Табл.1  Клинични симптоми при остри отравяния с бета-блокери

Електрокардиографските промени могат да бъдат различно проявени при различните представители на бета-блокерите: от АV-блок първа степен с удължен РR-интервал, разширяване на QRS-комплекса, липса на Р-вълни, удължаване на QT-интервала.

Лечение

Стабилизиране на артериалната хипотония с инфузия на водно-електролитни и глюкозови разтвори, (внимание за наличен белодробен оток), до допамин в доза 5 - 15 мкг / кг. / мин. i.v. , атропин при брадикардия и. в. или субкутанно, стомашна промивка с разтвор на медицински въглен. В следващите 24 часа медицински въглен 3-4 пъти по 50-100 мл.разтвор. Форсирана диуреза, корекция на хипогликемията, глюкагон 10 mg. болус доза и след това и.в. капкова инфузия. Хемоперфузия или хемодиализа. Дихателна реанимация. При асистолия-интракардиално адреналин , електрокардиостимулация.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!