Състояния и заболявания

Остеопороза

На английски език: osteoporosis

Определение за остеопороза

Остеопорозата представлява загуба на костна маса, нарушаване на структурата и функцията на костите, и се придружава от фрактури. Това е най-честото костно заболяване в напреднала възраст. Преобладава първичната остеопороза (95%). В 85% от случаите са засегнати жени. След настъпване на менопаузата 1/3 от жените развиват клинично значима остеопороза, а при възраст над 70 години честотата на заболяването и при двата пола постоянно нараства. Вторичните остеопорози са по-рядко срещани (5%) и се дължат главно на лечението с гликокортикоиди и обездвижването на пациента.

Етиология

 • Първична остеопороза (95%)
  • Идиопатична остеопороза при млади хора (рядко)
  • Постменопаузална остеопороза (или остеопороза от I тип)
  • Старческа остеопороза (или остеопороза от II тип)
 • Вторична остеопороза (5%)
  • Ендокринни причини: хиперкортицизъм, хипогонадизъм. хипертиреоидизъм и други
  • Малабсорбционен синдром и калциев недоимък
  • Обездвижване
  • Ятрогенно/медикаментозно предизвикана: гликокортикоиди, хепарин
 • Вродени заболявания: osteogenesis imperfecta, синдром на Елерс-Данло (Ehlers-Danlos), синдром на Марфан (Marfan), хомоцистинурия
 • Заболявания, които по неизвестни причини могат да бъдат придружавани от остеопороза: например ревматоиден артрит

Метаболитна характеристика

Fast-loser ("бързо губещи" костна маса) - пациенти: налице е усилена загуба на костна маса при усилено преустройване на костите ("high turn over''/усилен обмен). Годишното изтъняване на костните трабекули възлиза на повече от 3,5%.

Slow-loser("бавно губещи" костна маса" - пациенти: налице е загуба на костна маса при наличието на ограничено преустройство ("low turn-over''/забавен обмен): годишното изтъняване на костните трабекули възлиза на по-малко от 3,5%.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!