Състояния и заболявания

Нарушения на сърдечния ритъм

Синоними: ритъмни нарушения

Ритъмните нарушения се срещат много често. Те се появяват у органично здрави лица или са следствие от сърдечно, или извънсърдечно заболяване, съответно увреждане. ЕКГ уточнява вида на ритъмното варушение (РН), от което зависи и симптоматичното лечвние. Разпознаването на причината е предпоставка за провеждане на етиологично лечение и определяне на прогнозата.

Етиология

 • Миокардни причини:
  • Исхемична болест на сърцето и инфаркт на миокарда
  • Миокардит и кардиомиопатии
 • Хемодинамични причини:
  • Обемно обременяване на сърцето: пороци
  • Тензионно обременяване на сърцето, артериална или пулмонална хипертония, пороци
 • Екстракардиални причини:
  • Психовегетативни фактори
  • Електролитни нарушения (особено хиперкалиемия)
  • Хипертиреоидизъм
  • Хипоксия
  • Медикаменти (например сърдечни гликозиди, антиаритмични средства, психофармака), токсини
  • Употреба на алкохол и кафе в големи количества
  • Хиперреактивен каротиден синус

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!