Състояния и заболявания

Бъбречна колика

Синоними: колика реналис
На латински език: colica renalis
На английски език: renal colic

Увод, дефиниции и основни понятия

Бъбречната колика e едно от най-честите състояния, установявани в спешно отделение, като 12 % от мъжете и 7 % от жените преживяват бъбречна колика поне веднъж в живота си. Клинични прояви най-често се наблюдават при миграцията на конкремент по хода на уретера, който причинява различна по степен обструкция и болков синдром. Това болезнено състояние се дефинира като бъбречна колика.

Обикновено най-често засегната е популацията на 35 - 40 годишните. Мъжете боледуват по-често от жените при съотношение 3:1. При жените, честотата на инфектирана хидронефроза е по-голяма. Бъбречната колика е по-честа при болни с добър социално-икономически статус, с уседнал начин на живот и през летните месеци. Пикът на началото на симптоматичната нефролитиаза е през третото и четвъртото десетилетие на живота. Бъбречната колика при деца е рядка (7 % от контингента), с еднакво междуполово разпределение на честотата. Нефролитиазата проявява генетична предиспозиция с определена семейна обремененост. Рекурентните епизоди на бъбречна колика са чести.

Основна причина за бъбречната колика е нефролитиазата, при което сформираните в бъбрека конкременти навлизат в уретера по пътя си към пикочния мехур. Камъни в отделителната система могат да се сформират навсякъде по протежението и, въпреки че първично сформираните конкременти в пикочния мехур са рядкост. Около 80 % от конкрементите преминават по хода на пикочните пътища спонтанно.

Камък в уретера, асоцииран с обструкция и инфекция на горния уринарен тракт, представлява истинска урологична спешност и изисква незабавно третиране, поради тежките усложнения – паранефрален абсцес, уросепсис, а понякога и фатален край. Бъбречната колика се характеризира с внезапна и силна унилатерална болка в лумбалната област, която се излъчва към пикочните пътища и пикочния мехур. Често болният получава мъчителни позиви за уриниране, съпроводени с парене и макроскопска хематурия. Малките конкременти са с по-голяма вероятност да бъдат експулсирани безпрепятствено, но това зависи също и от тяхната форма, консистенция и специфичните анатомични особености. При конкремент до 4 mm има над 90% вероятност за безболезненото му експулсиране. При конкременти с големина между 5 и 7 mm има 50 % шанс за експулсия, а придвижването на конкременти над 8 mm почти винаги предизвиква тежка бъбречна колика. Най-малко проблеми за спешния лекар създават много малките и много големите бъбречни камъни.

Източник(ци):

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.02 „ПУЛСС - Практически увод в лечението на спешни състояния“

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари