Състояния и заболявания

Анален карцином

Лечение

  • Първоначално комбинирана лъче- и химиотерапия; след 4 седмици отново се определя стадият и се взема решение за по-нататъшното оперативно поведение:
  • При малки анални тумори (Т1 и T2pN0) ce извършва локална ексцизия със запазване на континенцията на изпражненията, при по-големи тумори се прибягва до радикална коремно-перинеална екстирпация.

Прогноза

При липса на метастази в ингвиналните лимфни възли 5-годишната преживяемост възлиза на 60- 80%

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари