Речник

хепатопексия

на латински език: hepatopexia
на английски език: hepatopexy

оперативно фиксиране на черния дроб към коремната стена при хепатоптоза

Реклама