Речник

хепатален

на латински език: hepaticus
на английски език: hepatic
свързани термини: 

чернодробен, отнасящ се до черния дроб

Реклама