Речник

хелминтоза

на латински език: helminthosis
на английски език: helminthiasis
свързани термини: 

заболявания, причинени от хелминти, например аскаридоза, трихинелоза, ехинококоза, цистецеркоза и други;

Реклама