Речник

церебро-спинален

на латински език: cerebrospinalis
на английски език: cerebrospinal

отнасящ се до главния и гръбначния мозък

Коментари