Речник

хелминти

на латински език: helminthes
на английски език: helminths

паразитни червеи; разделят се на три класа: Nematodes – кръгли червеи (например Ascaris, Trichinella), Cestodes – плоски червии (например говежда, свинска, кучешка тения) и Trematodes – плоски смучещи червеи (например шистозоми, фасциоли и други).

Реклама