Речник

цистицеркоза

на латински език: cysticercosis
на английски език: cysticercosis

хелминтно заболяване, причинено от ларвната форма на свинската тения; засягат се различни органи – очи, нервна система, мускули, сърце, пикочен мехур и други;

Цестодите (лентовидни червеи) Taenia saginata (говежда тения) и T. solium (свинска тения) причиняват цистицеркоза при хората чрез ларвните си форми, съответно Cysticercus bovis и Cysticercus cellulosae. Хората са единствените крайни гостоприемници на Taenia saginata и Taenia solium.  Яйцата от полово зрелите проглотиди преминават и се отделят с фекалиите ; яйцата могата да оцелеят във външната среда от няколко дни до месеци.  Говедата (T. saginata) и прасетата (T. solium) се заразяват чрез поглъщане на контаминирана с яйца или полово зрели проглотиди паша .  В тънките черва на животните онкосферите се развиват , проникват през чревната стена и мигрират до напречно-набраздената мускулатура, където се развиват в цистицерки.  Цистицерките могат да се запазят в животните до няколко години.  Хората се заразяват чрез поглъщане на сурово или недобре приготвено заразено месо.  В тънките черва на човека цистицерките се развиват над 2 месеца в зрели червеи, които могат да оцелеят до няколко години.  Зрелите лентовидни червеи се прикрепят с помощта на сколекса към стената на тънките черва , където пребивават .  Дължината на зрелите червеи е обикновено около 5 m за T. saginata (макар да има случаи, в които достига до 25 m) и 2 до 7 m за T. solium.  Зрелите червеи произвеждат проглотиди, които зреят и стават полово зрели, отделят се от тялото и мигрират към ануса или се пасират чрез фекалиите (приблизително 6 на ден). Зрелите T. saginata обикновено имат от 1,000 до 2,000 проглотида, докато T. solium има средно около 1,000 проглотида.  Яйцата, съдържащи се в полово зрелите проглотиди се освобождават, след като последните се отделят във фекалиите.  T. saginata може да продуцира до 100,000, а T. solium до 50,000 яйца от проглотид. И двата вида червеи са широко разпространени по цял свят.  Taenia solium преобладава в по бедните страни, където хората живеят в по-близък контакт с прасетата и се хранят с недобре обработено, полусурово свинско месо, но е много рядка в мюсюлманските страни.