Речник

арефлексия

на латински език: areflexia
на английски език: areflexia

изчезване на един или няколко реф­лекса, липса на рефлекси

Коментари