Речник

анизорефлексия

на латински език: anisoreflexia
на английски език: anisoreflexia

анизорефлексия e разлика в рефлексите между дясната и лявата страна; анизорефлексия има при асиметрия ляво-дясно при изследване на рефлексите; тя може да е резултат на едностранна (хеми-) хипо- или хиперрефлексия.

Реклама