Речник

аниридия

на латински език: aniridia
на английски език: aniridia

липса на ирис; едностранна или двустранна вродена липса на ирис на окото; диагнозата е лесна-поставя се веднага след раждането;  може да възникне вследствие на делене на малък участък от 11-а хромозома, а също така при тези индивиди съществува предразположеност за развитие на глаукома, аденосарком.

Коментари